Privatpersoner

TK Property Management erbjuder ett brett utbud av tjänster inkluderandes allt från fastighetsmandat till fastighetsfonder, förvaltning av konton till individuellt anpassade private equity lösningar för våra privatkunder. En individuell risk och avkastningsprofil är grunden vid skapandet av en specifik investeringsstrategi eller lösning för ett kundspecifikt fastighetsbestånd.

Vårat mål är att uppnå önskad avkastning med minsta möjliga risk. Vi anser att riskhantering och diversifiering av olika fastighetsklasser är ett måste och är fundamentalt för vår strategi för våra privatkunder.

Vårat utbud och sätt att arbeta med privatkunder är unik inom fastighets- och kapitalförvaltning.